Adnan Oktar beszélget izraeli és szíriai vendégeivel (Az A9 TV adásából; 2013. November 6.)

From Mr. Adnan Oktar's Live Conversation on A9TV dated November 6th 2013


Sadun Engin: Jó estét, kedves nézőink. A mai estén stúdiónkban Izraelből érkezett vendégeinket köszönthetjük nagy-nagy szeretettel. Műsorunkat azzal kezdjük, hogy bemutatjuk őket Önöknek, insha'Allah (ha Allah is úgy akarja): Az izraeli parlament egy tagja: Yakov Margi Rabbi. Ő a volt  Izraeli Vallásügyi miniszter. 2001. óta a SHAS párt főigazgatója. Következő vendégünk a Jövő Szíriai Forradalmi Bizottság elnöke, Mr. Muhammad Adnan Hussein, az Asszad rezsim politikai és fegyveres ellenzéki oldalának a több, mint 300 forradalmi vezetője képviseletében jelent meg  itt. Ezen kívül jelen van még Mr. Mendi Safadi az izraeli Likud párttól. Az ő rangja Druze ami azt jelenti, hogy ő az, aki az izraeli kormány és a szíriai menekültek közötti kapcsolatok rendezésén dolgozik. Kérem, folytassa, mesterem.

Adnan Oktar: Üdvözlöm Önöket, és szeretném kifejezni hálámat azért, hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy itt vannak. Nagyon örülünk annak, hogy meglátogattak bennünket. Insha'Allah, ez a történelmi korszak, amelyben élünk, elhozza nekünk azt, hogy ezen a Földön mindnyájan boldog testvériségben éljünk a béke szárnyai alatt, és az üldöztetéseknek egyszer és mindenkorra véget tudunk vetni. Ez az a korszak, amikor az anarchia, a terror és a háborúk végérvényesen elvesztik létjogosultságukat, és átadják helyüket az igazi demokráciának, ahol a szeretet, a tisztelet, az egymás megbecsülése, a jóság és a szépség, a bőséges ellátottság valósul meg, a modern technikai vívmányok kiteljesedhetnek és  a tudomány felfelé ívelő pályára áll.

Izrael ebben a térségben maximális szabadságot élvezhet majd. Izrael földje az Önöké. Ez az, amit a Korán szerint Isten megígért Önöknek: Önök ezen a földön fognak élni, és ezen a földön fognak meghalni. Ez Isten parancsa, melyet a Koránon keresztül nyilatkoztatott ki. Ez a föld az Önök őseié volt. Ezért, aki mást állít, az nem egyeztethető össze sem a Korán szavaival, se nem támasztható alá semmilyen racionális érvvel.

Akár Palesztináról beszélünk, akár Izraelről vagy Egyiptomról, mindenhol  béke fog uralkodni. Örményország, Törökország és Egyiptom, valamint Izrael egy közös egységet fog alkotni, melyet a szolidaritás és a testvériség szelleme fog átjárni.

Yakov Margi: Insha'Allah.

Adnan Oktar: Insha'Allah.

Adnan Oktar: Ahogyan azt megjósolta a mi Prófétánk, (béke legyen vele), Szíriába is beköszönt majd a béke. A kegyetlen rezsim, a daddzsal (az Antikrisztus) rezsimjét Szíriában felváltja egy olyan rendszer, ahol a szeretet, a béke és a testvériség fog uralkodni. Prófétánk (béke legyen vele) azt mondta, hogy öt asszony lesz képes Damaszkuszba menni úgy, hogy velük nem lesz a hosszú úton egyetlen kísérő sem. Ezt a víziót a következőképpen magyarázhatjuk: itt arról van szó, hogy az asszonyok és a gyermekek félelem nélkül, biztonságban járhatnak-kelhetnek, mert semmilyen veszélynek nem lesznek kitéve, és az emberek normális életet tudnak élni. Most éppen egy ilyen korszak fog beköszönteni.  

Erre egy bizonyíték Prófétánk (béke legyen vele) hagyományaiban található, és a Tórában is: "Eltüntetem majd a harci szekereket... és a harci íj kettétörik... Ő [A Messiás király/ Mahdi] békét hirdet a népek között..." Zakariás, 9:10.

Al-Qawl al-Mukhtasar fi 'Alamat al-Mahdi al-Muntazar, 44. oldal: "Abban az időben, amikor Hazrat Mahdi (béke legyen vele) [más szóval a Moshiach] eljön, senki sem ébred fel az álmából és senki nem fog orrvérzéstől szenvedni.” A prófétánk (béke legyen vele) ezzel a kifejezéssel azt akarta tudomásunkra hozni, hogy egyetlen egy csepp vér sem fog folyni.  

Izraelt és Törökországot mindig is mély barátság fűzte össze. Ez ezután sem fog változni, efelől nyugodtak lehetnek. Van vagy harminc-negyven politikus, akik valamilyen tekintetben nem értenek egyet Izraellel. Ez körülbelül harminc ember. Török politikusok egy részéről van itt szó.  Izraelben szintén fellelhető ugyanennyi politikus, akik szintén könnyen vitába szállnak, de vegyük figyelembe, hogy Törökország lakossága körülbelül 80 millió. Amint ezt Önök is tudják, Izraelben több millió testvérünk van, akik teljes egyetértésben élnek egymással. Ez az egymás iránt érzett szimpátia még az Ottomán birodalom virágzása idejében gyökerezik, és máig is él.  Kétség nem fér hozzá, hogy ez a tesvéri szeretet fenn is fog maradni az idők végeztéig függetlenül attól, hogy támadnak némelykor politikai nézeteltérések. Ezeket a nézeteltéréseket felnagyítani és az egész társadalomra vonatkoztatni több, mint dőreség.  

Nos, most Ön következik, kérem fejtse ki nézeteit, mert mi is szeretnénk profitálni az Ön mívesen megformált gondolataiból. Várjuk tehát azt a nemes okfejtést, melyet a mai napon kíván feltárni előttünk. Kérem, Öné a szó.

Yakov Margi: Mindenekelőtt szeretném megköszönni a szíves meghívást és a szívből áradó meleg, örömteli fogadtatást. A legmesszebbmenőkig egyetértek Mr. Adnan szavaival. Semmi kétség, minden konfliktus okozója egy kis csoport, mely nagy zajt csap, egy pár kákán is csomót kereső ember szítja a hangulatot valami távoli senki földjén. Azonban az emberek nagy részének helyén van a szíve.  A többség békében és nyugalomban akar élni és nem dől be a bajkeverők egymásnak ugrasztó fogcsattogtatásainak. Én, aki  Izraelből származom, és a társadalom valamennyi rétegét jól ismerem, mert ott nőttem fel és a társadalom mély rétegeiben élőkkel is szoros kapcsolatot tudtam teremteni és  életemnek minden pillanatát ezekkel az izraeli emberekkel éltem le, nyugodt szívvel kijelenthetem itt Önök előtt: Az Izraeli nép - a maga egészében -  békében szeretne élni a palesztinokkal, az egyiptomiakkal, a jordániaiakkal, a szíriaiakkal, hogy  Törökországot ne is említsem, hiszen evidens, hogy közöttünk mindig is béke volt, és béke is lesz. Remélem, hogy ez a mostani összetűzés csak egy múló epizód és imádkozom, hogy minél előbb véget érjen.

Adnan Oktar: Masha'Allah.

Yakov Margi: Ez az, amire nekünk most igazán szükségünk van… Nem ismerem a vallási szabályokat, s nem vagyok tisztában azzal, hogy vajon vallásilag a klónozás megengedhető-e. Milyen utalások vannak ezzel kapcsolatban a Koránban? Ha a klónozás nincsen tiltva, akkor én imádkozom az Istenhez, a Világok Urához és Teremtőjéhez, hogy mutassa meg az utat, hogyan lehet optimista embereket sokszorosítani, olyanokat, akik a békét meg tudják becsülni s akik keresik a békéhez vezető utat, ahogyan ezt Mr. Adnan Oktar példázatában láttuk, aki ezt az üzenetet közvetíti az egész világ felé. Úgy gondolom, hogy az ilyen dolgokra, az ilyen kezdeményezésekre, projektekre egy egész élet munkája rámegy, és amit Adnan [Oktar] csinál – az olyan erőket mozgat meg, melyek kivívják Isten áldását [és az Isten által kedvezményezettek közé helyez bennünket] melynek kivetülése érezhető az egész világon..

Adnan Oktar: Insha'Allah. Masha'Allah, Alhamdullillah. Most Ön következik.

Muhammad Adnan Hussain: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek Önnel. Mivel én Szíriából jöttem, remélem, hogy valóságos képet tudok festeni azok számára, akik úgy ismernek minket, mint igazi forradalmárokat. Szíria romokban hever. Az emberek helyzete elkeserítő. Először is arra a gondolatra szeretnék reflektálni, amit a szíriai forradalmárok új generációja gondol, történetesen arra, hogy azt gondolják, hogy a szíriai forradalom az oka a vérontásnak. A legtöbbjük úgy gondolja, hogy egy országot nem lehet másképpen építeni, csak békében. A szíriai forradalom – a feltételezésekkel ellentétben  – egy nagyon fejlett gondolkodású ifjú nemzedéket tudott kinevelni, akik azt gondolják, hogy a szabadság, az emberi méltóság és a béke az az alap, amelyre építve megteremthető a teljes stabilitás az egész régióban.  

A szíriai emberek előtt világosan be lett mutatva, hogy ez a gyilkos hatalom és a hozzá tartozó elnyomó gépezet egy hazugsággyárat működtetett, melyet ellenünk vetett be, azt hangoztatták, hogy  létezik egy örök ellenség, aki fenyeget bennünket, de kiderült, hogy az igazi ellenség ebben a térségben nem más, mint Assad elnök bűnös családjának egymás alá- és fölérendeltségében élő tagjai, a Hezbollah és Irán.

Ez a generáció megértette, hogy Izrael nem ellenség, hanem az az ellenség, aki az országot szétzilálta, tönkretette. Az, akinek kezei által gyermekeink és asszonyaink haltak meg, s meghaltak a felebarátaink is. Az, aki megfosztotta az embereket az otthonuktól, az, aki minden fegyvert bevetett annak érdekében, hogy leradírozza a Föld színéről ezt az országot és ezt a civilizációt, és e föld minden kincsét, és azokat az eszméket, melyek ennek a forradalomnak a produktumai.

Ennek az ifjúságnak szilárd meggyőződése az, hogy a jövő azok kezében van, akik gondoskodnak a jövő generációjáról, és tesznek annak érdekében, hogy a háború elmúltával legyen mire alapozni. Tudják és hangoztatják, hogy ki mint vet, úgy arat, s az aratás már az elkövetkezendő generáció feladata lesz, a mi feladatunk a magvetés. Ha biztonságot vetünk, ebből sarjad ki a remény, ha békét vetünk, ebből lesz a nyugodt, biztonságos élet, ha mi ápoljuk az emberi kapcsolatokat, ebből sarjad ki az egymás segítése és az együttműködés, és a népek közötti egymás iránti bizalom.

Adnan Oktar: Masha'Allah. Nagyon jó, Alhamdullillah. Tessék.

Mendi Safadi: Abból a célból, hogy az izraeliek és a szíriaiak közötti kötelék megerősödjék, egyszer héberül, máskor pedig arabul fogok beszélni. Az izraeli emberek keresik a békéhez vezető utat. Az izraeli emberek sok áldozatot hoznak a béke megteremtéséért. Az utóbbi két évtizedben a nehézségek ellenére, a terrortámadások ellenére és egyéb megtévesztő manőverek ellenére, melyeket a szembenálló fél tagjai követtek el, Izrael folytatta a harcot a békéért, s próbált egyetértésre jutni az emberekkel. Ez valami olyasmi, ami mélyen el van ültetve az izraeli emberek szívében.  

A köztünk és Palesztina között folyó 20 éves vita és párbeszéd után arra a következtetésre jutottam, hogy a Palesztin állam nem volt és soha nem is lesz. S nem azért, mert Izrael békeellenes politikát folytatna, vagy mert ellene lenne egy ilyen állam kikiáltásának! Pusztán azért, mert az arab rezsimek egyöntetűen ellene vannak bármiféle béke tervnek, és egyáltalán nem lesz béke mindaddig, amíg az ilyen államok napja - melyek elnyomják és leigázzák saját népüket - le nem áldozik. Adnan testvérünkkel és más, liberális szíriai ellenzéki testvéreinkkel együtt azért gyűltünk össze, és azért kerestük egymást, hogy tovább haladjunk a béke és konszolidáció kikényszerítésének rögös útján, bátran és vissza nem rettenve, hogy mindkét oldalon minél előbb visszatérhessenek az emberek a mindennapi megszokott életükbe és élhessék nyugodtan a hétköznapjaikat a demokrácia adta kereteken belül.

Izrael sokat tett a békéért. Izrael kivonult a Gazai övezetből azért, mert azt gondolta, hogy ez majd békét és megnyugvást hoz ebben a térségben.  Azért vonult ki a Gazai övezetből, hogy a gazai palesztinok kényelmesebb, jobb életet élhessenek. Sajnos azonban ezzel a kivonulással mit értek el? Lövészárkokat és rakétákat telepítettek mélyen benyúlóan az izraeli állam szívébe. Egészen Tel-Avivig és Jeruzsálemig!!! Rengeteg volt a sebesültünk, a Hamas semmit és senkit nem kímélő rakétatámadásaitól. Emiatt arra a következtetésre jutottunk, hogy ha erőszakra erőszakkal válaszolunk, akkor itt sohasem lesz béke. Terroristákkal békében élni lehetetlen. Ez azért van, mert a terrorizmus célja az anarchiakeltés, a tolerancia és a békére való szándék devalválása és eliminálása. Ezekkel az emberekkel egyszerűen csak keménynek kell lenni. Úgy kell velük szembenézni, hogy érezzék, hogy mi egy blokkba tartozunk. A muszlimok általában tiszteletben tartják a toleranciát. Ez az iszlám sajátja. Az iszlámban nem ismeretlen fogalom a tolerancia. Én úgy gondolom, hogy ezek az emberek fogják tudni kezelni a radikális nézeteket valló szervezeteket, akik csak széthúzást, vészterhes és végzet-teljes napokat hoznak az ő saját népükhöz tartozó ártatlan emberek millióinak.

Adnan Oktar: Igen, masha'Allah, itt most mindenki a békéről beszél, az egymás iránti lojalitásról, szeretetről, szépségről és jóságról. Meggyőződésünk szerint, ahogyan az meg van írva a Tórában, s ahogyan azt a mi Prófétánk is (Allah áldása reá és a családjára) mondja, ez csak a Messiás eljövetelekor fog bekövetkezni. Hisszük és valljuk, hogy a Messiás eljövetele már megtörtént. A Messiás eljövetele idején az egész térség egyetértésben, szeretetben és testvériségben fog élni, s Izrael a lehető legmagasabb szintű komfortban fog élni, élvezve a korlátlan szabadságot, melynek pozitív hatása egészen Jordániáig és Dél-Kelet Törökországig fog elérni, Arábiát is beleértve s az egész Közel-keleti térséget. Biztosak vagyunk benne, hogy újra élhetjük majd azokat az áldásos napokat, amelyek Mózes próféta (béke legyen vele) idejében tündököltek ránk.

Idézzük hát a Tórát, mely eligazítást ad a Messiás idejéről. Elolvasná az angol nyelvű változatot? Most először is hadd olvassam el a török nyelvű változatot, hogy ne kelljen a fordított változathoz folyamodnunk. Azután majd fűzünk némely magyarázatot hozzá.

"... Égessék el azokat [a fegyvereket] a kisebb és a nagyobb pajzsokat, az íjakat és a nyilakat, a buzogányokat és a lándzsákat. Mind tűzrevaló az…!” Ez azt jelenti, hogy soha többé ne gyártsanak fegyvert, s helyettük inkább hűtőszekrényeket gyártsanak és mosógépeket. „Jelentette ki a Világok Ura.” Ezekiel, 39:9-10

".. Az Utolsó Időkben.. " ez az az idő, amit mi úgy nevezünk, hogy az Idők Végezte, azaz más szavakkal a Messiás újbóli eljövetelének ideje, "Több nemzet érkezését is várhatjuk, akik kardjaikat ekevassá alakítják majd, a lándzsáikat pedig metszőollókká. És nemzet nemzet ellen kardot soha nem ránt többé.” Ez azt jelenti, hogy többé soha nem lesz háború. Nem tanítanak többé senkit harcra… - ez azt jelenti, hogy a hadtudományi intézetek is mind be lesznek zárva. „Minden ember a saját szőlőlugasa alatt fogja tölteni az idejét, vagy a saját fügefája alatt, és többé senkinek nem kell félnie senkitől….” Vegyük csak az egyik imént elhangzott frázist: „Rakétákat lőnek ki…” Ez az egyik módja annak, hogy az embereket rettegésben tartsák. Sajnos jelenleg ebben a térségben a harci cselekmények nem korlátozódnak csupán a rakéta kilövésre. Mindenfelé félelmetesebbnél félelmetesebb háborús események történnek. Országok állnak hadban egymással. Személy szerint senki sem érezheti biztonságban magát. A világ országainak zászlajait vér áztatja. S ennek ellenpólusaként figyeljük meg, mit hirdet Isten a jövőre nézve: „Az embereket senki sem fogja megfélemlíteni”. Az, aki ezt mondja, a mi magasságos Urunk, aki mindenekfeletti uralommal bír." (Micah, 4:1-4)

"... Az íj és a kard el lesz törölve a föld színéről." Isten megígérte nekünk, hogy soha többé nem lesz háború.  ".. így mindenki nyugodtan térhet nyugovóra." A Mindenható Isten erre a térségre is értelmezhető szavai ezek.  (Hosea, 2:18)

"Abban az időben [A Messiás király idejében] nem lesz sem éhínség sem háború. A javak mindenki számára bőségesen elérhetők lesznek, mert ebben a mennyei bőségben az emberek nem lesznek szűkkeblűek az adakozásban, s ezért minden finomság olyannyira számolatlanul kerül mindenki asztalára, mint a sivatagban szálló por az ember ruhájára. A szépség és jóság aranypora hullik a keblekre, s így bárhol jár a lélek, mindent szépnek talál majd… Minden ember Istenbe vetett hite igaznak bizonyul majd, s megingathatatlanná válik benne ez a tudás. Mindenki hívővé válik majd. Ez Isten szava. (Maimonides, Mishnah Torah, Laws of Kings 12:5)

Most olvasom a hadíszt.

"Az emberek a Mahdi-nál keresnek menedéket (béke legyen vele) [ő a Messiás Király] s úgy fogják körbe majd őt, ahogy a méhek zsongják körül a méhkast. A Messiás király lesz az, aki igazsággal tölti meg azt a világot, amely egykor a kegyetlenkedések földje volt. Az ő igazsága olyannyira nyilvánvaló lesz, hogy az emberek még álmukban is elismerik ezt."  Annyira erős lesz az embereknek a komfortérzetük, hogy ebből az állapotból nem akarnak majd kitörni, s azt akarják, hogy mindig ilyen legyen, ilyen csodaszép álomvilág, amelyből senki sem vágyja a felébredést. Egyetlenegy vércsepp sem fog hullani. A Föld visszatér a paradicsomi állapotokba." Al-Qawl al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, 29 és 48. oldal.

"Abban az időben, amikor [Hazrat Mahdi-King, a Messiás Shiloh] megérkezik, senki sem akar majd felébredni abból a csodaszép álomnak is felfogható helyzetéből, amelyben éppen van. Még orrvérzés sem fog előfordulni." Al-Qawl al-Mukhtasar fi 'Alamat al-Mahdi al-Muntazar, 44.oldal

"Azok, akik elkötelezik magukat mellette, [Hazrat Mahdi mellett] hűségesküt fognak tenni az elköteleződésükről a Sarok és a Magam (ez a Kába kő mellett van) között. Ők nem fogják az alvót felébreszteni, és sohasem fognak vért ontani." Al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar, 24.oldal

"Teljes leszerelés lesz, semmilyen harci eszköz nem marad meg." Sunan Ibn Majah, 10/334. Ez a Mahdi ideje (béke legyen vele).

"Az emberek közötti ellenségeskedés és a gyűlölet el fog tűnni. Úgy, ahogyan egy pohár megtelik vízzel, ugyanúgy telíti el majd az emberek szívét a béke érzése. Meg lesz teremtve a vallási egység. (Mindenki az Egyetlen Istenben fog hinni). Csak az Isten felé mutatnak be majd imádatot. A háborúskodás terhétől egyszer s mindenkorra megszabadul majd az emberiség." Onnantól kezdve semmilyen bevethető fegyvert nem fog látni senki… - jelentette ki a Próféta (béke legyen vele). Nem lesznek tankok és lövedékek. Sunan Ibn Majah, 10/334.

"Nem lesz ellenségeskedés az emberek között." Sem Izrael és Palesztina között, sem pedig más államok között. "Egyetlenegy ember sem lesz, aki ellenséges érzelmeket táplál embertársaival kapcsolatban. Nem lesz viszály, harc, irígység.” Tehát nem lesz sem terror, sem anarchia, sem pedig háború.  ".. ezek a jelenségek mind egytől egyig teljes bizonyossággal eltűnnek majd…." Imam Sharani, Death-Doomsday-Hereafter and The Signs of the End Times, 496. oldal

Adnan Oktar: Masha'Allah, ezzel le is zárom a mai beszélgetésünket; insha'Allah, vendégeink még a holnapi napot is velünk töltik. Holnap is találkozunk, insha’Allah. Nem is fárasztjuk tovább a mai napon őket, mivel ma korán érkeztek, rájuk fér egy kis pihenés. Megjelenésüket nagyon köszönjük. Megtisztelő jelenlétük emelte az összejövetelünk fényét. Rajtuk keresztül üdvözöljük azokat a testvéreinket, akik most nem lehetnek velük, de osztoznak jelenlévő testvéreink szeretetében.  

Yakov Margi: Szeretet és béke legyen velünk.

Mendi Safadi: Nagyon reméljük, hogy insha'Allah, az egész világon béke lesz. Hazrat Mahdi el fog jönni, mégpedig olyan módon, ahogyan azt mi tudjuk hitünkből kifolyólag. Meglátják, egy napon majd szeretetben és békességben fognak tudni élni a gyermekek a szüleikkel egy szeretetteljes család kötelékeiben.

Adnan Oktar: Masha'Allah. Alhamdullillah, ez nagyon szép. Tegye Allah Önöket sikeressé, és terjessze ki Önökre számtalan áldását.

A minket összefűző testvéri köteléket Isten sohase szakítsa szét.

Yakov Margi: Amen.

Adnan Oktar: Isten hárítsa el a fejünk felől a háborút, a terrorfenyegetettséget, és erősítse meg a barátságunkat. Mivel Isten szép és szereti a szépet, áradjon szét az Ő szépsége és kegyelme, és változtasson az Ő mindenható ereje mindent idillikussá. Insha'Allah.

Vendégek: Shukran. (Köszönjük.)


DEVAMINI GÖSTER